KARA HOLDING

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKGeleceğimizi İnşa ediyoruz.
Kaynaklarımızı ve enerjimizi geleceğe yönelttik.
“Sürdürülebilir Kalkınma” için temel attık,
Gelecek neslin yaşam kalitesini vizyonumuza taşıdık…

Hedefimiz 2023

Kara Holding’in “Sürdürülebilirlik” yaklaşımının temelini sosyal, ekonomik ve çevresel konulardaki duyarlılığı oluşturmakta olup Holding ve Şirketlerinin özellikle önem verdiği alanlar çalışanlar, müşteriler, ürün sorumluluğu, çevre ve sosyal katkılardır.

Küresel ısınma, şehirleşme, yaşlanan nüfus, göçler, tükenen kaynaklar, ekonomik dalgalanmalar ve dijitalleşme... Yaşadığımız değişimin boyutu ve hızı; yaşam tarzımızı, iş yapış şekillerimizi derinden etkiliyor, değiştiriyor.

Enerjiden tekstile, Nonwovens’ten Plastik’e farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şirket olarak, daha iyi bir geleceğin inşası için gerekli olan akla ve araçlara sahibiz.

Teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlayan ve bilgi birikimini tüm paydaşlarına aktaran yenilikçi bir kurum olarak; insanın, toplumun ve gezegenin gelecekteki refahını temel alan “sürdürülebilir çözümler” üretmeye odaklandık.

İnovatif ve teknolojik yeniliklerden beslenen daha iyi bir gelecek hayali kuruyoruz. Dileğimiz bu yolculuğu paydaşlarımızla birlikte sürdürebilmek...
YOKSULLUĞA SONÇalışanların asgari geçim endeksi araştırmasının yapılması.Asgari ücret dışında çalışanlara ekstra maddi imkanlar sağlanması, en az kanuni değerlerde fazla mesai ücretlerinin ödenmesi.
AÇLIĞA SONYemekhanede üretilen yemeklerin kalori ve diğer besin değerleri çalışanların ihtiyaçlarına göre hesaplanarak üretilmesi. Afrika Pamuğu (Cmia) sertifikası alarak az gelişmiş Afrika ülkelerdeki, yasal üretimin arttırılması ve dolayısıyla fakirliğin ve açlığın azaltılmasına ayrıca sürdürülebilir tarıma destek veriyoruz.
SAĞLIK VE KALİTELİ YAŞAMİş Kazalarının minimuma (mümkünse sıfıra) indirilmesi için çalışmalar yapılması.

Sorumlu üretim anlayışıyla, üretimde Oeko-teks sertifikalı ürünler kullanarak dünya bireylerinin daha sağlıklı olmalarına katkıda bulunuyoruz. Ayrıca çevreye zarar verilmesinin önüne geçmiş oluyoruz.

Geri dönüştürülebilir ofis ürünlerini (kağıt, plastik, metal, vs.) dönüştürerek, çevreyi koruyoruz. Ayrıca bu dönüştürülebilir maddelerin doğaya atılması sonucu, insan sağlığına verilecek zararların önüne geçmiş oluyoruz.

Endüstriyel maddelerin (yağ, karton ve plastik ambalaj vs.) etkin bir şekilde toplanıp geri dönüştürülmesinin sağlıyoruz. Böylece çevreye, insan sağlığına ve sürdürülebilir şehirler kurulmasına katkıda bulunuyoruz.

Çalışanlarımıza periyodik olarak sağlık taramaları yapıyoruz.

Çalışanlarımıza sağlıklı, hijyenik ve güvenilir bir çalışma ortamı sunuyoruz.

Kanunda öngörülenden fazla oranda çalışanlarımıza ilk yardım eğitimleri aldırılarak, bu konudaki bilinci arttırıyoruz.

Çalışanlarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitimler vererek iş kazalarını azaltılmasına ve çalışanların ruh ve beden bütünlüklerini korumalarına yardımcı oluyoruz.

Better Cotton sertifikalı ürünler kullanarak çevrenin ve dünya bireylerinin daha sağlıklı olmalarına katkıda bulunuyoruz.
NİTELİKLİ EĞİTİMÇalışanlarımıza İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitimler vererek iş kazalarını azaltılmasına ve çalışanların ruh ve beden bütünlüklerini korumalarına yardımcı oluyoruz.

Çalışanlarımıza Çevre Bilinci konusunda eğitimler vererek kaynakların verimli ve bilinçli kullanılmasını sağlıyoruz. Böylece çevreye ve sürdürülebilir şehirler ve topluluklar için destek oluyoruz.

Modern eğitimi tüm bireylere yaymak için kamu ile işbirliği içinde eğitim kurumları açıyoruz ya da bu alanda bağışlar yapıyoruz.

Çalışanlara kişisel ve mesleki eğitimler vererek gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

Kanunda öngörülenden fazla oranda çalışanlarımıza ilk yardım eğitimleri aldırılarak, bu konudaki bilinci arttırıyoruz.
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİCinsiyet ayrımcılığına karşı önlemler alarak, gerektiğinde pozitif ayrımcılık yaparak toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunuyoruz.
TEMİZ SU VE SANİTASYONİşletmelerimizde temiz su tüketiminin azaltılması ve kıt olan bu kaynakların daha verimli kullanması için çalışmalar yapıyoruz.

Recycle sertifikalı hammaddeler kullanarak su kaynaklarının tüketilmesini azaltıyor ve böylece çevreye dolaylı yoldan da insan sağlığına katkıda bulunuyoruz.

Çalışanlarımıza Çevre Bilinci konusunda eğitimler vererek kaynakların verimli ve bilinçli kullanılmasını sağlıyoruz. Böylece çevreye ve sürdürülebilir şehirler ve topluluklar için destek oluyoruz.
ERİŞİLEBİLİR VE TEMİZ ENERJİÇalışanlarımıza Çevre Bilinci konusunda eğitimler vererek kaynakların verimli ve bilinçli kullanılmasını sağlıyoruz. Böylece çevreye ve sürdürülebilir şehirler ve topluluklar için destek oluyoruz.
İNSANA YAKIŞIR VE EKONOMİK BÜYÜME
SANAYİ, YENİLİKÇİLİK VE ALT YAPI
EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASIAfrika Pamuğu (Cmia) sertifikası alarak az gelişmiş Afrika ülkelerdeki, yasal üretimin arttırılması ve dolayısıyla fakirliğin ve açlığın azaltılmasına ayrıca sürdürülebilir tarıma destek veriyoruz.

Dilek, öneri ve şikayet sistemi (PR-072 Dilek, öneri ve şikayet prosedürü) kullanarak çalışanlarımızın taleplerini en üst kademeye kadar iletebilmelerini sağlıyoruz.

Dil, din, ırk, cinsiyet gibi her türlü ayrımcılıktan uzak bir çalışma ortamı kurmak içiğn gerekli önlemleri alıyoruz.
SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLARGeri dönüştürülebilir ofis ürünlerini (kağıt, plastik, metal, vs.) dönüştürerek, çevreyi koruyoruz. Ayrıca bu dönüştürülebilir maddelerin doğaya atılması sonucu, insan sağlığına verilecek zararların önüne geçmiş oluyoruz.

Çalışanlarımıza Çevre Bilinci konusunda eğitimler vererek kaynakların verimli ve bilinçli kullanılmasını sağlıyoruz. Böylece çevreye ve sürdürülebilir şehirler ve topluluklar için destek oluyoruz.

Better Cotton sertifikalı ürünler kullanarak çevrenin ve dünya bireylerinin daha sağlıklı olmalarına katkıda bulunuyoruz.

FSC ve PEFC sertifikalı hammadde kullanarak doğa ve ormanların korunmasına yardımcı oluyoruz.
SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİMRecycle sertifikalı hammaddeler kullanarak su kaynaklarının tüketilmesini azaltıyor ve böylece çevreye dolaylı yoldan da insan sağlığına katkıda bulunuyoruz.

Sorumlu üretim anlayışıyla, üretimde Oeko-teks sertifikalı ürünler kullanarak dünya bireylerinin daha sağlıklı olmalarına katkıda bulunuyoruz. Ayrıca çevreye zarar verilmesinin önüne geçmiş oluyoruz.

Better Cotton sertifikalı ürünler kullanarak çevrenin ve dünya bireylerinin daha sağlıklı olmalarına katkıda bulunuyoruz.

Çalışanlarımıza Çevre Bilinci konusunda eğitimler vererek kaynakların verimli ve bilinçli kullanılmasını sağlıyoruz. Böylece çevreye ve sürdürülebilir şehirler ve topluluklar için destek oluyoruz.

FSC ve PEFC sertifikalı hammadde kullanarak doğa ve ormanların korunmasına yardımcı oluyoruz.
İKLİM EYLEMİRecycle sertifikalı hammaddeler kullanarak su kaynaklarının tüketilmesini azaltıyor ve böylece çevreye dolaylı yoldan da insan sağlığına katkıda bulunuyoruz.

Geri dönüştürülebilir ofis ürünlerini (kağıt, plastik, metal, vs.) dönüştürerek, çevreyi koruyoruz. Ayrıca bu dönüştürülebilir maddelerin doğaya atılması sonucu, insan sağlığına verilecek zararların önüne geçmiş oluyoruz.

Endüstriyel maddelerin (yağ, karton ve plastik ambalaj vs.) etkin bir şekilde toplanıp geri dönüştürülmesinin sağlıyoruz. Böylece çevreye, insan sağlığına ve sürdürülebilir şehirler kurulmasına katkıda bulunuyoruz.

Çalışanlarımıza Çevre Bilinci konusunda eğitimler vererek kaynakların verimli ve bilinçli kullanılmasını sağlıyoruz. Böylece çevreye ve sürdürülebilir şehirler ve topluluklar için destek oluyoruz.

Better Cotton sertifikalı ürünler kullanarak çevrenin ve dünya bireylerinin daha sağlıklı olmalarına katkıda bulunuyoruz.

FSC ve PEFC sertifikalı hammadde kullanarak doğa ve ormanların korunmasına yardımcı oluyoruz.
SUDAKİ YAŞAMRecycle sertifikalı hammaddeler kullanarak su kaynaklarının tüketilmesini azaltıyor ve böylece çevreye dolaylı yoldan da insan sağlığına katkıda bulunuyoruz.

Endüstriyel maddelerin (yağ, karton ve plastik ambalaj vs.) etkin bir şekilde toplanıp geri dönüştürülmesinin sağlıyoruz. Böylece çevreye, insan sağlığına ve sürdürülebilir şehirler kurulmasına katkıda bulunuyoruz.

Geri dönüştürülebilir ofis ürünlerini (kağıt, plastik, metal, vs.) dönüştürerek, çevreyi koruyoruz. Ayrıca bu dönüştürülebilir maddelerin doğaya atılması sonucu, insan sağlığına verilecek zararların önüne geçmiş oluyoruz.

Çalışanlarımıza Çevre Bilinci konusunda eğitimler vererek kaynakların verimli ve bilinçli kullanılmasını sağlıyoruz. Böylece çevreye ve sürdürülebilir şehirler ve topluluklar için destek oluyoruz.

Better Cotton sertifikalı ürünler kullanarak çevrenin ve dünya bireylerinin daha sağlıklı olmalarına katkıda bulunuyoruz.
KARASAL YAŞAMRecycle sertifikalı hammaddeler kullanarak su kaynaklarının tüketilmesini azaltıyor ve böylece çevreye dolaylı yoldan da insan sağlığına katkıda bulunuyoruz.

FSC ve PEFC sertifikalı hammadde kullanarak doğa ve ormanların korunmasına yardımcı oluyoruz.

Sorumlu üretim anlayışıyla, üretimde Oeko-teks sertifikalı ürünler kullanarak dünya bireylerinin daha sağlıklı olmalarına katkıda bulunuyoruz. Ayrıca çevreye zarar verilmesinin önüne geçmiş oluyoruz.

Çalışanlarımıza Çevre Bilinci konusunda eğitimler vererek kaynakların verimli ve bilinçli kullanılmasını sağlıyoruz. Böylece çevreye ve sürdürülebilir şehirler ve topluluklar için destek oluyoruz.Geri dönüştürülebilir ofis ürünlerini (kağıt, plastik, metal, vs.) dönüştürerek, çevreyi koruyoruz. Ayrıca bu dönüştürülebilir maddelerin doğaya atılması sonucu, insan sağlığına verilecek zararların önüne geçmiş oluyoruz.

Endüstriyel maddelerin (yağ, karton ve plastik ambalaj vs.) etkin bir şekilde toplanıp geri dönüştürülmesinin sağlıyoruz. Böylece çevreye, insan sağlığına ve sürdürülebilir şehirler kurulmasına katkıda bulunuyoruz.

Better Cotton sertifikalı ürünler kullanarak çevrenin ve dünya bireylerinin daha sağlıklı olmalarına katkıda bulunuyoruz.
BARIŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR
AMAÇLAR İÇİN ORTAKLIKLARSorumlu üretim anlayışıyla, üretimde Oeko-teks sertifikalı ürünler kullanarak dünya bireylerinin daha sağlıklı olmalarına katkıda bulunuyoruz. Ayrıca çevreye zarar verilmesinin önüne geçmiş oluyoruz.

Afrika Pamuğu (Cmia) sertifikası alarak az gelişmiş Afrika ülkelerdeki, yasal üretimin arttırılması ve dolayısıyla fakirliğin ve açlığın azaltılmasına ayrıca sürdürülebilir tarıma destek veriyoruz.

Better Cotton sertifikalı ürünler kullanarak çevrenin ve dünya bireylerinin daha sağlıklı olmalarına katkıda bulunuyoruz.

Organik

FSC, PEFC

Recycle sertifikalı hammaddeler kullanarak su kaynaklarının tüketilmesini azaltıyor ve böylece çevreye dolaylı yoldan da insan sağlığına katkıda bulunuyoruz.